główna


Autorzy projektu:
  - Kudelski Marcin
  - Andrzej Krzeski
  - Piotr Nikołajuk
I rok informatyki magisterskiej uzupełniającej.
Pod kierunkiem dr inż. Krzysztofa Trojanowskiego
Akademia Podlaska w Siedlcach 2007


- Easy Pascal - o projekcie - autorzy projektu - notacja BNF - pliki - Sourceforge -
- Systemy i sieci wirtualne - Akademia Podlaska 2007 -